Husk at være iført sikkerhedssko på din arbejdsplads 

Hvor der arbejdes med tunge og uhåndterlige genstande er sikkerhedssko en vigtig del af påklædningen, for at beskytte foden mod klemning, gennemtrængning og varme m.m.  Sikkerhedssko er derfor et must når der arbejdes med tunge løft, eller uhåndterlige genstande, og der er højt arbejdsmodus på arbejdspladsen. Og her er polstrede sikkerhedssko bevist bedre end at foden er ubeskyttet.

Arbejdstilsynet giver svar på problemstillinger i forbindelse med anskaffelse og brug af værnefodtøj (Arbejdstilsynets betegnelse for sikkerhedssko), efter en forudgående analyse af risici i forbindelse med arbejdsområdet. Fx skal nøje analyseres hvilket arbejde der skal udføres, hvordan arbejdspladsen og omgivelserne ser ud, og hvem der skal anvende værnefodtøjet. 

Arbejdsskader sker ikke kun på arbejdspladsen men også i hjemmet

Uanset hvor arbejdet udføres – på arbejdspladsen eller i hjemmet - er mest mulig beskyttelse af foden hensigtsmæssigt. Når der slås græs, laves havearbejde eller der laves gør-det-selv arbejde i hjemmet, er sikkerhedssko langt bedre at benytte end almindelige sko. 

Arbejdstilsynet rådgiver om, at værnefodtøjets primære funktion er at beskytte fødder og ankler mod klemning, varme, gennemtrængning mv. Det er med sikkerhed en rigtig god idé at have et par sikkerhedssko stående derhjemme, når man er i færd med at udføre arbejde som grovere havearbejde, træfældning og kløvning, murer- og tømrerarbejde, og ved flytning m.m.

Hvor mange arbejdsskader sker egentlig på arbejdspladsen?

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er der i arbejdsskadestatistikken fra 2019 oplyst en stigning af arbejdsskader på 19.129 anmeldte sager. Anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadens placering er registreret med 4.079 arbejdsskader på legemet, især ben, fødder og tæer.

Nærmere giver arbejdsskadestatistikken oplysning omkring antal hændelser og arbejdsskader fordelt på årsag. Her nævnes faldende genstande, stødt på genstande, klemt eller mast angivet med i alt 2.926 sager.

De brancher hvor der sker fleste arbejdsskader sker godt nok i sundhedsvæsen, fulgt af fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder, engros- og detailhandel, og på 8. plads ligger transportvirksomheder.

Statistikken giver også oplysning om anerkendte arbejdsulykker per 1.000 beskæftigede fordelt på hovedbranche, og her står helt klart nævnt: bygge- og anlægsbranchen, samt el-, gas-, varme- og vandforsyning, samt fremstillingsvirksomheder, som står højest placeret.

Disse statistiske tal gengiver et godt billede af hvor vigtigt beskyttelse med værnemidler i farlige arbejdssituationer er.